Chiều cao

chieu cao

Chiều cao là một trong những tiêu chí để đánh giá sự phát triển thể chất của trẻ. Chiều cao của trẻ được theo dõi từ khi trẻ còn là thai nhi đến hết tuổi dậy thi.